අක්බාර් ටවුම යළිත් එඩේරමුල්ල වෙයි

පලාත් පාලන මැතිවරණ කොට්ඨාශ නිර්ණය  යටතේ ‘අක්බාර් ටවුන්’ යනුවෙන් නම් කරනු ලැබ තිබූ මැතිවණ කොට්ඨාශය ‘එඩේරමුල්ල 02’ යනුවෙන් නැවත ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිඛෙනවා.

පසුගියදා නව සීමා නිර්ණයන් මගින් කටයුතු කර තිබුනේ මහර ප්‍රදේශීය සභා සීමාවේ ග්‍රාමසේවා වසම් 04ක් එක් කර එය ‘අක්බාර් ටවුන්’ ලෙස නම් කිරීමටයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම තීන්දුවට දැඩි විරෝධතා එල්ල වූ අතර එඩේරමුල්ල ජනතා උරුමයන් සුරැකිමේ ව්‍යාපාරය විසින් අත්සන් කරන ලද පෙත්සමක්ද ඇමති ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා වෙත බාර දී තිබුණා.