අගමැති කාර්යාලයේ මුදල් ප්‍රතිපාදන නවතන්න මෙහෙයුමක්

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයට අදාළ මූල්‍ය පහසුකම් අත්හිටුවන යෝජනාවක් එක්සත් ජාතික පෙරමුණ විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව ලබන 29 වනදා ඊට අදාළ ජන්ද විමසීම පැවැත්වෙන බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පිල රණවක මහතා සදහන් කළේ.
මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර දින 5කින් පසු විවාදයට ගැනීමට නියමිත බවද මන්ත්‍රීවරයා සදහන් කළා.
අදාළ යෝජනාව සම්මත වුවහොත් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ මූල්‍ය කටයුතු අක්‍රිය වන අතර ඒ පාර්ලිමේන්තුව සතුව මුදල් බලය පැවැතීම හේතුවෙන් බවයි පාඨලී චම්පික රණවක මහතා කියා සිටියේ.