අගමැති ජාතිය අමතා කළ විශේෂ ප්‍රකාශය මෙන්න (Audio)

බැදුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ගත හැකි සියලු පියවර ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද අවධාරණය කළා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ අද ජාතිය හමුවේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින්.මෙම සිද්ධියේදී රජයට සිදුව ඇති සමස්ථ අලාභය යලි අය කර ගන්නා බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී කියා සිටියා.

මේ සදහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කිසිවකු සම්බන්ධ බව අනාවරණ වුවහොත් ඊට දැඩි පියවර ගන්නා බවද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙහිදී පැවසුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *