අගහරු ලොවේ ආවාට සොයන නාසා ගිය ලංකාවේ කෙල්ල

නාසා ආයතනය සැලකෙන්නේ ලොව දියුණුතම අභ්‍යාවකාශ පර්යේෂණ ආයතනය ලෙසයි.එහි දොරටු විවිරවූ ලාංකිකයින් අතරට එක්වන ලාබාලම තරුණියගේ කතාවයි මේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *