අඟල් 6ක අඟුටුමිට්ටාගේ අබිරහස හෙළිවෙයි

ඇටකාමා කාන්තාරයෙන් සොයාගෙන ඇති අඟල් 6ක ඇටසැකිල්ල පිළිබද ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? එය සැලකෙන්නේ විස්මිත මානව සාධකයක් ලෙසයි. මේ ලෝකයේ වෛද්‍ය පර්යේෂකයින් මවිත කරන එම වාමන ඇටසැකිල්ලේ අබිරහස පිළිබදයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *