අඩු පීඩන තත්ත්වය ලංකාවට ලංවෙයි / මුහුදු යාම දැඩි අවදානම්

දිවයිනට කිලෝමීටර 800කට දුරින් ගිනිකොන දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ වර්ධනය වී ඇති අඩු පීඩන තත්ත්වය නිසා උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල විශේෂයෙන් උතුරු සහ නැගෙනහිර මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය වැඩි වනු ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

අඩු පීඩන තත්ත්වය තවම පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වී නොමැති බවත් මෙම තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් විමසිල්ලෙන් සිටින බවත් සඳහන් කරන කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ත්‍රිකුණාමලයට කිලෝමීටර 800ක් දුරින් අඩු පීඩන තත්ත්වය පවතින බවයි සදහන් කළේ.
මුහුදු බඩ ප්‍රදේශවල සිට කිලෝමීටර 200කට ඔබ්බෙන් මුහුදේ සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර 90ත් 100ත් අතර වනු ඇතැයි ද උතුරු සහ නැගෙනහිර මුහුදු තීරයේ සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර 60ත් 70ත් අතර වනු ඇතැයි ද එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා.
ධීවර හා නාවික කටයුතුවල නිරතවීමෙන් වළකින්නැයි ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් ධීවර හා නාවික ප්‍රජාවට දැනුම් දෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *