අතුරුදන් කොමිසමට මහේන්ද්‍රන් ගැන පැමිණිල්ලක් -Audio

හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතාගේ අතුරුදන්වීම පිළිබඳව අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාලයට පළමු පැමිණිල්ල පිවිතුරු හෙළ උරුමය සිදුකරන බව බව එහි නියෝජ්‍ය නායක මධු මාධව අරවින්ද මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
ඒ පිවිතුරු හෙළ උරුමය කැදවූ මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින්.