අදටත් දැකගත හැකි ලංකාවේ අවසන් අන්තඃපුරය

අන්තඃපුර යනු අතීත ලෝකයේ රජවරුන් හා ප්‍රභූවරුන් විසින් තමන්ගේ විවිධ අරමුණු වෙනුවෙන් සුරූපී කාන්තාවන් රැසකගේ එකතුවක් වෙන් කර තබා ගැනීම හැදින්වෙනවා. අදද ඇතැම් නොදියුනු සමාජයක් සහිත රටවල හා බොහෝ ගෝත්‍රිකයින් මෙම අන්තඃපුර පවත්වාගෙන යනු දැකගතහැකියි. එහෙත් ඉංග්‍රීසීන් විසින් මෙරට පාලනය අත්පත් කර ගැනීමෙන් පසු මෙරටින් අන්තඃපුර පිළිබද වාර්තාවන්නේ නැහැ.මේ ලංකාවේ අවසන් හා අදටද සාධක ඉතිරිව ඇති අන්තඃපුරයේ කතාවයි.