අදත් කොටුවේදී සරසවි සිසුන්ට කදුළු ගෑස්

සරසවි සිසුන් විසින් ක්‍රියාත්මක කළ විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් අධි පීඩන ජල හා කදුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර විසුරුවා හැර තිබෙනවා.
ඒ කොටුව ලෝටස් වටරවුමේදීයි.
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය දෙසට සිසුන් ගමන් කිරීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේදීයි මෙම කදුළු ගෑස් ප්‍රහාරය එල්ල කර ඇත්තේ.
මෙම විරෝධතාවයට සිසු සිසුවියන් 2500ක් පමණ එක්ව සිටියා.