අද පස්වරුවේ සිට දුම්රිය වැඩ වර්ජනයක්

අද පස්වරු 4 සිට පැය 48 ක වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කරන බව  දුම්රිය තාක්ෂණ සේවා වෘත්තීය සමිති කමිටුව පවසනවා.

එම කමිටුවේ සභාපති පී. සම්පත් රාජිත සඳහන් කළේ සවස 04.00 සිට ලබන 31 වන දින සවස 04.00 දක්වා මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

මේ සඳහා දුම්රිය ස්ථාන, ධාවනාගාර, අංගන ඇතුළු අංශවල සේවකයින් 12,000ක් පමණ සහභාගීවිමට නියමිත බවද එම සංගමය සදහන් කළා.

මේ අතර දුම්රිය රියදුරු සංගමය ප්‍රකාශ කළේ වර්ජනයක් ඇති වීමට ඉඩ නොතබන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *