අද පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක්

කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා සහ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ නායකයින්ගේ හමුවක් අද පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිත බව කථානායක මාධ්‍ය ඒකකය පවසනවා.
එම ඒකකය සදහන් කළේ පාර්ලිමේන්තු සංකීරණයේදී මෙම සාකච්ජාව පැවැත්වෙන බවයි.

පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයත් සමග ඒ සඳහා කටයුතු කිරීම මෙම සාකච්ජාවේ අරමුණයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *