අද වුණත් ගෙදර යන්න ලෑස්තියි / මෛත්‍රී කියයි

තමන් හෙට නොද අද පවා ධූරය හැර යාමට සූදානම් බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ජනාධිපතිවරයා සදහන් කළේ ධූර කාලය පිළිබද ශ්‍රේෂ්ඨාධීකරණ තීරණය ගෞරවයෙන් පිළිගන්නා බවයි.

මගේ නිල කාලය පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව මම ඉතාම ගෞරයෙන් පිලිගන්නවා. මම හෙට නෙවෙයි, අද වුනත් ගෙදර යන්න සුදානම්. ඒකයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ

.