අධිවේගී මාර්ග එපා / මධ්‍යම අධිවේගය මගින් නවතන්න ඉල්ලීමක්

අධීවේගී මාර්ග ඉදිකිරීම නවතා වහාම දුම්රිය මාර්ග ප්‍රමාණය දෙගුණ කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතුරලියේ රතන හිමියන් රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
උන්වහන්සේ මෙම අදහස් පල කළේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සම්බන්ධයෙන් ඊයේ පැවැති පාර්ලිමේන්තු විවාදයට එක්වෙමින්.
සිදුවිය හැකි පාරිසරික විනාශය සලකා මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය කුරුණෑගලින් අවසන් කර මහනුවර දක්වා මංතීරු හතරක මාර්ගයක් ඉදිකරන ලෙසයි උන්වහන්සේ ඉල්ලීමක් කළේ.
මේවනවිට දුම්රිය තුළ ගමන්ගන්නා මගීන් ප්‍රමාණය වැඩි වී ඇති  බවත් දුම්රියන් තුනක ගමන් කළ යුතු මගීන් එක් දුම්රියක ගමන් ගන්නා බවත් රතන හිමියන් පෙන්වා දුන්නා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *