අධීනීතීඥ ගෝමින් දයාසිරිගෙන් ආන්දෝලනාත්මක නීතී තර්කයක්-Audio

මතුව ඇති අර්බුධකාරී දේශපාලන වාතාවරණය තුල හිටපු අගමැතිවරයා ඉවත් කිරීම හා නව අගමැතිවරයා පත් කිරීම පිළිබද අධිනීතීඥ ගෝමින් දයාසිරි මහතා විශේෂ පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර තිබෙනවා.
ඒ ජාතික රූපවාහිනියේ පැවැති වැඩසටහනක් අතරතුරදීම වීම විශේෂත්වයක්.
එහිදී ඔහු කියා සිටියේ හිටපු අගමැතිවරයා ඉවත් කිරීමට පවත්නා ව්‍යවස්ථාව තුල බලයක් නොමැති බවයි.
මේ එම ප්‍රකාශයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *