අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ගෙවන්නේ බලාගෙන

අන්තර්ජාලය හරහා මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීමේදී සැළකිලිමත් වන ලෙස ශ්‍රි ලංකා පරිගණක හදසි ප්‍රතිචාර ඒකකය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

ව්‍යාපාරිකයන් ඇතුළු අන්තර්ජාලය හරහා මූල්‍ය ගණුදෙනු සිදුකරනන් සිය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ දී ගෙවීම් සිදුකරන ගිණුම් පිළිබඳ තහවුරු කර ගන්නා ලෙසත් අනතුරුව ගෙවීම් සිදුකරන ලෙසත් එම සංසදය ප්‍රකාශ කරනවා.

අන්තර්ජාල මූල්‍ය වංචා කරන්නන් විද්‍යුත් තැපෑලට පිවිස ඔවුන් යොමුකරන ගිණුම් අංක ඇතුළත් පණිවිඩ හරහා මූල්‍ය වංචා සිදුකරන බවට හෙලිවී ඇති අතර එලෙස මුදල් වංචා කෙරූ බවට මේ වන විට පැමිණිලි 10ක් පමණ ලැබී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ තොරතුරු තාක්ෂණ ඉන්ජිනේරු රොෂාන් චන්ද්‍රගුප්ත මහතා සදහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *