අනිද්දාත් පාර්ලිමේන්තුව ජනතාවට හා තානාපති අංශවලට තහනම්

අනිද්දා (23 ) පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය නැරඹීම සදහා මහජනතාවට මෙන්ම තානාපති අංශවලටද අවස්ථාව ලබා නොදීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව එදින පාර්ලිමේන්තු සංකීරණයම මහජනතාවට හා තානාපති අංශවලට තහනම් කලාපයක් බවට පත්වීමට නියමිතයි.
මෙම තත්ත්වය මත එදින පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ රැදී සිටිය හැකිවන්නේ මන්ත්‍රීවරුන්ට / පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයට හා මාධ්‍යවේදීන්ට පමණයි.
පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ හටගත් ගැටුම්කාරී අවස්ථාවේදී සභාව නැරඹීමට පැමිණි ජනතාව හා තානාපති අංශ නියෝජිතයින් රැසක්ද එහි රැදී සිටියා.එහිදී ඇතමුන් විසින් මන්ත්‍රීවරුන්ට හූ තැබූ බවටද චෝදනා එල්ලවී තිබෙනවා.