අභියාචනාධිකරණ වාරණයට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධීකරණයට පෙත්සමක්

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට අගමැති ධූරය දැරීම හා තවත් මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසකට ඇමති ධූර දැරීමද වලක්වාලමින් නිකුත් කළ අභියාචනාධිකරණ වාරණ නියෝගයට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් පෙත්සම අද දිනයේදී විභාගයට නොගන්නා බවයි ප්‍රකාශ වන්නේ.