අමාත්‍යාංශවල වැඩ කරන්න ලේකම්වරුන්ට උපදෙස්

අභියාචනාධිකරණ නියෝගය සමග අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් හෝ අගමැතිවරයෙක් ක්‍රියාත්මක නොවන බැවින් රටේ කටයුතු බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාමට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබාදී ඇති බව ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
ඹේ ඊට අදාළ නිවේදනයයි.