අමෙරිකානු යුධ නැව් පෙළක් ලංකාවට

අමෙරිකානු ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකාවක් වන යූ.එස්.එස්. නිම්ට්ස් නෞකාව ප්‍රමුඛ එක්සත් ජනපද ප්‍රහාරක නෞකා පෙළක්ම කොලඹ වරායට පැමිණ තිඛෙනවා.

නිම්ට්ස් නෞකාව හැරුණු කොට, යූ.එස්.එස්. ප්‍රින්ස්ටන්, යූ.එස්.එස්. හොවාර්ඩ්, යූ.එස්.එස්. ශවුප්, යූ.එස්.එස්. පින්ක්නේ සහ යූ.එස්.එස්. කිඩ් යන නෞකාවන්ද මේ අතරට ඇතුලත්.

එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා සහ එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා අතර සබඳතාවන් වර්ධනය වීම මනාව පිළිඹිබු කරමින් ගුවන් යානා රැගෙන යා හැකි නෞකාවක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි බවයි .

ගුවන් යානා රැගෙන යා හැකි ඇමරිකානු යුද නෞකාවක් කොළඹ වරායට පැමිණ ඇත්තේ 1985 වසරෙන් පසු ප්‍රථම වතාවටයි.

මෙම නෞකා ඔක්තෝම්බර් 31 වන දා කොළඹ වරායෙන් පිටත්වීමට නියමිතයි.

මෙම නෞකාවලට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවාවන් සැපයීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආර්ථික වාසියක් ද සිදුවන අතර, ඒවායේ නාවිකයන් මෙරට ප්‍රජා සේවාවන් හි නිරත වනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *