අයවැයෙන් අධ්‍යාපනයට මුල්තැන දීම ජේ සී අගයයි / පොදු ප්‍රවාහන ගැටළු පිළිබදවත් අවධානය-Audio

2018 අය වැය යෝජනාවලිය මගින් අධ්‍යාපනය හා පරිසර සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමුකර ඇති බව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හා පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂ සහකාර සම සංවිධායක ජේ සී අලවතුවල මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සදහන් කළේ අය වැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ දෙවන දින විවාදය අමතමින්.

පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටලු පිළිබදවද විශේෂ අවධානයක් යොමුකළ යුතු බවයි මන්ත්‍රීවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *