අයවැයෙන් භාණ්ඩ 5ක මිල පහලට / කුඩා වාහන මිලත් යළි පහලට

2018 අය වැය ලේඛනයෙන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වර්ග 5ක පමණ මිල ගණන් අඩු කෙරෙනු ඇතැයි දේශපාලන අංශ ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කරනවා. මෙම භාණ්ඩ දැනට රජයේ මිල පාලනයට යටත් කර ඇති භාණ්ඩ වර්ග බවයි ප්‍රකාශවන්නේ.

මේ හැර සී.සී 1000ට අඩු කාණ්ඩයේ කුඩා වාහන වර්ගවල මිල ඉතා සුළු වශයෙන් අඩුවීමට ඉඩ ඇති බවද එම වාර්තාවල දැක්වෙනවා. බොහෝවිට වාහන සඳහා නියම කෙරෙන බදු ඉදිරියේදී කිසියම් මිල සූත්‍රයක් අනුව අය කෙරෙනු ඇතැයි ආණ්ඩුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරයෙක් ප්‍රකාශ කළා.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා නොවැම්බර් මස 9 දා ඇය-වැය මැතිසබයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.