අයි එස් ත්‍රස්තයින් අවසන් / ඉරාක හමුදා අවසන් මර්මස්ථානයට ඇතුලු වෙයි

අයි එස් ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ග්‍රහණයේ පවතින ඉරාකයේ අවසන් නගරය වන අල් කයිම් නගරයට එරට හමුදා ඇතුලු වී තිඛෙනවා.
ඒ දරුණු සටනකින් පසුවයි.
මෙම නගරය අත්පත් කරගතහොත් ඉරාකය සම්පූර්ණයෙන්ම ත්‍රස්තවාදයෙන් තොර රටක් බවට පත්වන බවයි එරට හමුදා නිවේදනය කළේ.
මේ දක්වා සිදුකළ මෙහෙයුම්වලින් ඉරාක හමුදා අයි එස් සියලු මර්මස්ථාන විනාශ කිරීමට සමත්වුණා.
මේ වන විට ත්‍රස්තවාදීන් අල් කයිම් නගරයට පමණක් සීමාවී සිටින අතර ඉතා ඉක්මනින් එම නගරයද මුදා ගත හැකි බවටයි එරට හමුදා විශ්වාසය පලකරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *