අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් අතුරුදන් වෙලා/ පැමිණිල්ලකුත් දාලා

හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් අතුරුදන්ව ඇතැයි දන්වා පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ තරුණ කටයුතු ලේකම් සුගීශ්වර බණ්ඩාර මහතා අද අතුරුදන් වු තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා.
එම පැමිණිල්ලේ දැක්වෙන්නේ හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයාගේ අතුරුදන්වීම පිළිබද කඩිනමින් සොයා බලන ලෙසයි.
රුපියල් බිලියන ගණනක් වංචා කර රටේ ආර්ථිකයට බරපතල හානියක් කළ හා රටේ ප්‍රතිරූපයට හානි කළ අයකු වන අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ට කවරක් සිදුවූයේදැයි දැන ගැනීම වඩාත් වැදගත් බවද මෙම පැමිණිල්ලේ දක්වා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *