අර්බුධයේ වගකීම කාටද ? මනූෂ කියයි

බහුතරය ඇති පාර්ශවයට ආණ්ඩුව භාරදීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක සිදුවිය යුත්තක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනූෂ නානායක්කාර මහතා පවසනවා.
මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියා.