අල්ලස් කොමිසම ඇමති රවීගෙන් ප්‍රකාශයක් ගනී

අමාත්‍ය රවී කරුණනායක මහතාගෙන් අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ෂණ කොමිසම ප්‍රකාශයක් ලබාගෙන තිබෙනවා.
ඒ බහ බැංකු බැදුම්කර වංචාවට අදාළවයි.පැය තුනක කාලයක් ඔහුගෙන් අල්ලස් කොමිසම මෙම ප්‍රකාශය ලබාගත් බවයි වාර්තාවන්නේ.