අලි 9ක් එරී මිය යාමේ සැගවුණු අබිරහස

පොලොන්නරුව පෙරියාරු ප්‍රදේශයේ දී දියේ ගිලීමෙන් අලි 9 දෙනකු මියයාම පිළිබද පසුගියදා වාර්තාවුණා.මේ එම සිද්ධිය පිළිබද මෙතෙක් හෙළි නොවුණු කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *