අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් එපා කියන හිටපු ජනපති එදා කී දේ හෙලිවෙයි

වර්තමානයේදී නව ව්‍යවස්ථාවක් අනවශ්‍ය බව ප්‍රකාශ කරන හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී ඉදිරිපත් කළ මැතිවරණ ප්‍රකාශය මගින්ද නව ව්‍යවස්ථාවක් වසරක් තුල සම්පාදනය කරන බව ප්‍රකාශ කර තිබූ බව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණ කෙරුණා.
මහින්ද චින්තන ලොව දිනන මග ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය හරහා එය සිදුකර තිබූ බවයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතා සදහන් කළේ.
එමගින් ප්‍රකාශ කර තිබුණේ බලයට පත්ව වසරක් තුල නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරන බවයි.එසේම පාර්ලිමේන්තුවම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවක් බවට පත් කරන බවද එම ප්‍රකාශයේ දක්වා තිඛෙනවා. මේ සමස්ථ ලාංකීය ජනතාවම මුලා කරන ලාංකීය දේශපාලනඥයන්ගේ තවත් එක් උදාහරණයක් පමණයි. මේ පක්ෂ පාට භේදයෙන් තොර බුද්ධිමත් ජනතාවගේ අවධානය පිණිසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *