අලුතින් පත් කළ ඇමතිවරුන්ට ආයතන බෙදීම තවමත් නෑ


ආණ්ඩුවේ කැබිනට් සංශෝධනයයේදී නව අමාත්‍යාංශ බාරගත් අමාත්‍යවරුන්ගේ කාර්ය හා ඔවුන්ට අයත් ආයතන පිළිබඳ ගැසට් නිවේදනය මේ දක්වා ප්‍රකාශයට පත් නොකිරීම හේතුවෙන් එම අමාත්‍යාංශවල පරිපාලන කටයුතු තවදුරටත් ව්‍යාකූලවී ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසනවා.
මෙම අමාත්‍යවරුන්ට අයත් කාර්යයන් හා අදාළ ආයතන කවරේද යන්න ජනාධිපතිවරයා විසින් විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන තෙක් එම අමාත්‍යාංශවල සිදුකෙරෙන මූල්‍ය හා පරිපාලන කටයුතුවල වලංගුභාවය පිළිබඳ ගැටලු පවතින බවයි ප්‍රකාශ වන්නේ. විදේශ රැකියා/නීතිය හා සාමය/තරුණ කටයුතු ආදි අමාත්‍යාංශ ගණනාවක අමාත්‍යවරු වෙනස් වූ බැවින් එම අමාත්‍යාංශවලට මෙම ගැටලුව බලපා තිබෙනවා.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න.