අලුතින් හමුවූ ඉන්ධන නිධියෙන් බහරේනයට මහා ධනයක්

බහරේන් රාජ්‍යය තුලින් සොයාගත් නව තෙල් නිධිය තුල බන්ධන බැරල් බිලියන 80ක් පමණ පවතින බව තහවුරු කර තිබෙනවා.
එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළේ මේ සමග බහරේනයේ ආර්ථිකය අපේක්ෂා නොකළ ආකාරයේ වර්ධනයක් අත් කර ගැනීම ස්ථිර බවයි.
මෙසේ විශාල තෙල් නිධියක් සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව ලෝකයේ තෙල් නිෂ්පාදනය කරන බලවත් රටවල් අතරින් දහවැනි ස්ථානයට පත් වීමට බහරේන් රාජ්‍යයට හැකියාව ඇති බව ද එම වාර්තා හෙළි කළා.
මෙම නිධියේ ප්‍රමාණය තවත් ඉහළ යා හැකි බවටයි ගණන් බලා ඇත්තේ.
තෙල් නිධිය ආශ්‍රීත ප්‍රදේශයේ ඝන අඩි ට්‍රිලිනය 10 ත් 20 අතර ගෑස් ඉන්ධන නිධියක්ද හමු වී ඇති බව වාර්තාවනවා.