අවදානමෙන් ලංකාව ලෝකයේ 2 වෙයි


ලෝකයේ ආපදා අවදානමෙන් දෙවන තැනට ලංකාව පත්ව තිබෙනවා. ඒ නවතම ජාත්‍යන්තර වාර්තාවක් හරහායි.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න
© 2019 Lanka A news - Theme by HappyThemes