අවුරුදු සමයේ තද වැසි / 16 වන තෙක් කාලගුණයෙන් අනාවැකි

ඉදිරි දින කිහිපය තුල දිවයින පුරා තද වැසි සහිත කාලගුණයක් පවතිනු ඇති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
ඒ අනුව ලබන 16 වනදා තෙක් අවුරුදු සමයේ මෙම වැසි සහිත කාලගුණය බලපැවැත්වෙනු ඇති.