අවුරුදු 35 ට අඩු නම් ත්‍රීරෝද රථ රැකියාව තහනම්

අවුරුදු 35 ට අඩු පුද්ගලයින්ට රුකියාව වශයෙන් ත්‍රීරෝධ රථ රියදුරන් ලෙස කටයුතු කළ නොහැකි වන පරිදි නව නීතියක් කඩිනමින් ගෙන එන බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල සිල්වා මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ඊට අදාළ පියවර මේ වන විටත් ගනිමින් පවතින බවයි. මේ වන විට මෙරට ත්‍රීරෝද රථ ලක්ෂ 15ක් පමණ භාවිතයේ පවතිනවා. වැඩි වශයෙන් එම ත්‍රීරෝද රථ ධාවනය කරනු ලබන්නේ තරුණයන් වන අතර මේ හේතුවෙන් මෙරට රැකියා සදහා පුහුණු තරුණ ශ්‍රමිකයින් සම්බන්ධවීමේ හිගතාවයක් පවතිනවා.
එම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙනයි මෙම තීරණය ගෙන් ඇත්තේ.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial