ආණ්ඩුවක් හදන්න TNA සහාය එක්සත් ජාතික පෙරමුණට – Breaking

නව ආණ්ඩුවක් බිහි කිරීම සදහා එක්සත් ජාතික පෙරමුණට සහාය දීමට දෙමල සන්ධානය තීරණය කර තිබෙනවා.
ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකරමින් එම සන්ධානය පවසන්නේ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ බහුතර විශ්වාසය හිමිකරගත් නායකයකු අගමැති ධූරයට පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට මේ වන විට කිසිදු බාධාවක් මතු නොවන බවයි.
ඒ අනුව දෙමල සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු 14 දෙනකුගේ සහාය එක්සත් ජාතික පෙරමුණට හිමිවනවා.
මේ එම නිවේදනයෙන් කොටසක්.