ආණ්ඩුවේ සුපිරි හෝටල් 2ක් අලෙවි කිරීමේ සූදානමක්

රාජ්‍ය හිමිකාරීත්වය සහිත සුපිරි හෝටල් දෙකක් ඉදිරි සය මස තුල අලෙවි කිරීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි රොයිටර් පුවත් සේවය වාර්තා කරනවා.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න මහතා මහතා පල කළ අදහස් අනුවයි එම වාර්තාව නිකුත් කර ඇත්තේ.

මේ අනුව දැනට ඉදිකිරීම් සිදුවෙමින් පවතින කොළඹ හයට් හෝටල් ගොඩනැගිල්ල සහ හිල්ටන් හෝටලයේ රජයේ හිමිකාරීත්වය මෙයාකාරයෙන් විකුණා දැමීමට නියමිතයි.

කාමර 458 කින් සහ මහල් නිවාස ඒකක 100 කින් යුතු හයට් හෝටල් ගොඩනැගිල්ල අයත් කැන්විල් හෝල්ඩිංග්ස් හී පූර්ණ හිමිකාරීත්වය රජය සතුවන අතර හිල්ටන් හෝටලයේ කොටස් අයිතියෙන් සියයට 51ක්ද රජය සතු වනවා.

මෙම හෝටල් දෙකෙහි අයිතිය විකුණා දැමීම හරහා ඩොලර් මිලියන 500 ක් එක්රැස් කර ගැනීම රජයේ අපේක්ෂාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *