ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී අත්අඩංගුවට ගැනීමක් නෑ / රජය

ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි වයිස් අද්මිරාල් රවී විජේගුණවර්ධන මහත අත්අඩංගුවට ගැනීමට යන බවට පලවූ මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍ය බව රජය අවධාරණය කරනවා.
මේ ඊට අදාළව කරුණු පැහැදිලි කරමින් රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිකුත් කළ නිවේදනයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *