ආසියාව ලෝක කුසලානයෙන් ඉවතට / ජපානයත් පරදී

ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ සුපිරි 16 වටයේ දී ආසියාවේ එකම බලාපොරොත්තුවය වූ ජපානය ඊයේ පරාජයට පත්වුණා.
ඒ තරගයේ අවසන් මිනිත්තුවේදී බෙල්ජියම විසින් වාර්තා කළ ගෝලයත් සමග ගෝල 3 ට 2ක් ලෙසයි.
තරගයේ මුල් ගෝල 2ම ජපානය විසින් වාර්තා කළ අතර ඒ 48 වන හා 52 වන මිනිත්තුවලයි.
එහෙත් තරගය අවසානයේ ක්‍රියාත්මකවූ බෙල්ජියම 69 , 74 හා 90 වන මිනිත්තුවේදී ගෝල වාර්තා කළා.
මෙය බෙල්ජියම සුපිරි 8 වටයට පිවිසි මුල්ම අවස්ථාවද වනවා.