ආහාර විෂවීමකින් මහනුවර 200ක් රෝහලේ

මහනුවර හාරගම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලික ඇගලුම් කම්හලක් තුලදි හදිසියේ රෝගී වූ 200කට ආසන්න පිරිසක් මහනුවර මහරෝහලට ඇතුලත් කර තිඛෙනවා.
රෝහල් ආරංචි මාර්ග සදහන් කළේ ආහාර විෂවීමක් මීට හේතුවී ඇති බවයි.
උදාසන ආහාර ලබා ගැනීමෙන් පසු ඔවුන් රෝගී වී තිබුණා.
ඔවුන්ගේ තත්ත්වය බරපතල නොවන බවයි රෝහල් ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *