ඇල්පිටිය ප්‍රදේශීය සභාවේ ජන්දයට තහනමක්

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්දය  පැවැත්වීම වළක්වමින්  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය  අද අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කළා.

ප්‍රාජාතන්ත්‍රවාදී  ජාතික පෙරමුණ ගොනු කළ පෙත්සමක් සලකා බලමින් මෙම අතුරු තහනම් නියෝගය නිකුත් කර තිඛෙනවා.

තම නාමයෝජනා පත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් සිය මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවී ඇති බව සඳහන් කරමින් එම පක්ෂය මෙම පෙත්සම ගොනු කර තිබූ අතර පෙත්සම්  විභාගය අවසන් වන තුරු ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණ තාවකාලික අත්හිටුවීමටටයි අධිකරණය තීරණය කළේ.

කේ.ටී චිත්‍රසිරි, බුවනෙක අළුවිහාරේ, ප්‍රසන්න ජයවර්ධන යන ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ පෙත්සම කැඅද විභාගයට ගත්තා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *