ඇලෝෂියස්ගේ කෝටි 1200 ක් දැනටම මහ බැංකුව භාරයේ

පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම මහ බැංකුවේ සුරැකුම්පත්වල හා වෙනත් මූල්‍ය අංශවල ආයෝජනය කර තිබෙන රුපියල් කෝටි 1000ක (රුපියල් බිලියන 10ක) පමණ මුදල් නිදහස් නොකර රදවා ගැනීමට මහ බැංකුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

එසේම අදාළ සමාගම විනිමය හා සුරැකුම්පත් කොමිසම යටතේ පාලනය වන කොටස් වෙළඳපොළේ ආයෝජනය කර තිබෙන තවත් රුපියල් කෝටි 200ක පමණ මුදලක් ද එලෙස මහ බැංකු රැඳවුම් නියෝග යටතේ රඳවා ගැනීමට එම කොමිසමෙන් ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කර ඇති බවයි රජය ප්‍රකාශ කළේ.

පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්හි සමස්ත වත්කම්වලින් රුපියල් කෝටි 1200ක් පමණ මෙලෙස රැඳවුම් නියෝග යටතට පත් කර තිබෙනවා.

පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත්කළ මහ බැංකු බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව අනුව මෙම අයථා ගනුදෙනුව නිසා රජයට අහිමි වූ මුළු වත්කම රුපියල් කෝටි 1145ක් පමණ වන අතර එහෙත් එය ට්‍රිලියනයක් ලෙසටයි විපක්ෂ කණ්ඩායම් චෝදනා කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *