ඉදිරියේදී ලංකාවට සුලි කුණාටු අවධානමක්

ඉදිරි මාස 3ක කාලය තුල මෙරටට සුළි කුණාටු තත්ත්වයක් බලපෑ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
නිවේදනයක් නිකුත් කරන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ ඒ පිළිබද පූර්ව අනතුරු ඇගවීම් සිදුකළ හැකි බැවින් කාලගුණ නිවේදන පිළිබද ජනතාව අවධානයෙන් පසුවීම අවධානම් අවම කර ගැනීමට හේතුවිය හැකි බවයි.
මේ ඊට අදාළ නිවේදනයයි.

Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.21