ඉදිරි පැය කිහිපයේ මුහුද අවධානම් / ධීවරයින්ට උපදෙස්

ඉදිරි පැය කිහිපය තුල පුත්තලම සිට කොලඹ හරහා හම්බන්තොට දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තද වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන බැවින් දැඩි විමසිල්ලෙන් කටයුතු කරන්නැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ධීවර හා නාවික ප්‍රජාවට දැනුම් දෙනවා.
මේ ඊට අදාළව නිකුත් කෙරුණු නිවේදනයයි.