ඉන්දියාව ඇෆ්ගනිස්ථාන සටනේදී කෝලිව හළයි

ඇෆ්ගනිස්ථානය සමග පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සදහා වන ඉන්දීය සංචිතය නම් කර තිබෙනවා.
ඒ විරාත් කෝලි ඇතුලු ප්‍රබල ක්‍රීඩකයින් රැසක් විවේක ගන්වමිනුයි.මේ තරගාවලිය සදහා නම් කළ ඉන්දීය සංචිතයයි.