ඉන්දීය ගුවන් යානයක් තාප්පයක ගැටේ / මගීන් 130ක් බේරේ

එයාර් ඉන්දියා ගුවන් සේවයට අයත් යානයක් ගුවන් ගතවීමට අත්සාහ කළ අවස්ථාවේදී තාප්පයක ගැටීමෙන් යානයට හානි සිදුව තිබෙනවා.
ඉන්දීය මාධය වාර්තා පවසන්නේ ඉන්දියාවේ ට්‍රිචි සිට ඩුබායි දක්වා මගීන් 130 දෙනකු සහිතව ගමන් කිරීමට ගිය යානයක් මෙසේ අනතුරට ලක්ව ඇති බවයි.
එහිදී කිසිදු මගියකුට හානියක් සිදුව නැහැ.
යානයේ නියමුවන් දෙදෙනා පියාසර පැය 6500 ක අත්දැකීම් සහිත වන අතර මේ වන විට ඔවුන් පිළිබද විමර්ෂණයක් ක්‍රියාත්මකයි.
සිද්ධියෙන් යානයේ බදේ කොටසකට බරපතල හානි සිදුව තිබෙනවා.
මේ වන විට යානය මුම්බායි ගුවන් තොටුපලේ රදවා ඇති අතර අනතකුර පිළිබද විමර්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි.

The damaged plane