ඉන්දුනීසියානු සුනාමියේ මරණ 1400 ඉක්මවයි

ඉන්දුනීසියාවට බලපෑ සුනාමි තත්ත්වය හේතුවෙන් වාර්තාවන පුද්ගල මරණ ප්‍රමාණය 1400 ඉක්මවා තිබෙනවා.
මේ වන විට නිල වශයෙන් මරණ 1407 ක් වාර්තාවන බවයි ඉන්දුනීසියායානු ආපදා ඒකකය පවසන්නේ.
සුනාමිය හේතුවෙන් සිදුව ඇති නිවාස හා දේපල හානි සමග 70,000 ක් අවතැන්ව සිටිනවා.
මේ වන විට ජාත්‍යන්තර ආධාර ගලා එමින් පැවතියද ඒවා බෙදා හැරීමේ ගැටලු පවතින බවයි රොයිටර් පුවත් සේවය සදහන් කළේ.
සිද්ධියෙන් අතුරුදන්ව සිටින සංඛ්‍යාවද මෙතෙක් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කර නැහැ.