ඉන්ධන හිගයක් නෑ / හිග නම් කියන්න දුරකථන අංකයක්

රට තුළ කිසිදු ඉන්ධන හිඟයක් නොමැති බව ඛනිජ තෙල් සම්පත් අමාත්‍යංශය මහනජතාවට දැනුම් දෙනවා.

එහි ලේකම් උපාලි මාරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ, ඉන්ධන හිඟයක් ඇති බවට පැතිර යන ප්‍රචාර අසත්‍ය බවයි.

මේ අතර ඉන්ධන සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටලුවක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා ඛනිජ තෙල් සම්පත් අමාත්‍යංශය නව දුරකතන අංකයක් හඳුන්වාදී තිබෙනවා.

ඒ මෙම දුරකතන අංකයයි 011 5 455 130.

ඛනිජ තෙල් සම්පත් අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ, එම දුරකතන අංකය පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *