ඉන්ධන හිගයට විසදුම් දෙන්න රජයෙන් කමිටුවක්

පවතින ඉන්ධන හිගයට ක්ෂණික විසඳුම් ලබා දීමට කැබිනට් මණ්ඩලය මඟින් අමාත්‍යවරුන් සිව් දෙනකුගෙන් යුත් කමිටුවක් පත් කර තිඛෙනවා.

ඛණිජ තෙල් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග/ මහ නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක/ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය අනුර ප‍්‍රියදර්ශන යාපා සහ විශේෂ ව්‍යාපෘති අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම යන මහත්වරු මෙම කමිටුවේ සාමාජිකයන් ලෙසයි පත් කර ඇත්තේ.

ඉන්ධන අර්බුදය වහා විසඳා ඉක්මණින්ම ඉන්ධන තොගයක් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා මෙම කමිටුව පත් කළ බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් සහ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාධ්‍ය හමුවේ දී කියා සිටියා.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial