ඉන්ෆ්ලුවන්සා එන්නත කළු කඩ මිලට අලෙවි කරන බවට චෝදනා

පුද්ගලික රෝහල් විසින් ඉන්ෆ්ලුවන්සා එන්නත මේ වන විට ඉහළ මිලකට අලෙවි කරමින් පවතින බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික සංවිධානය ප්‍රකාශ කරනවා.
එම සංවිධානය පවසන්නේ දකුණු පළාත තුළ පැතිර යන ඉන්ෆ්ලුවන්සා උණ වෛරසය දිවයින පුරා පැතිර යෑමේ අවදානමක් ඇති හෙයින් දෙමවුපියන් විසින් තම දරුවන්ට ඉන්ෆ්ලුවන්සා එන්නත ලබා දීමට පියවර ගැනීමත් සමග මෙම තත්ත්වය මතුව ඇති බවයි.

බොහෝ පෞද්ගලික රෝහල් ඉන්ෆ්ලුවන්සා එන්නත අලෙවි කරන්නේ රුපියල් 2,000 මුදලකට වන අතර ඒ සඳහා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට තවත් රුපියල් 2,000ක්ද අදාළ රෝහලට ගෙවිය යතු බවත් දකුණු පළාතේ එම එන්නත අලෙවි කරන මුදල රුපියල් 5,800ක් වන බවත් එම සංවිධානය නිවේදනය කළා.

රෝග නිවාරණය සඳහා ඉන්ෆ්ලුවන්සා එන්නත ලබා ගැනීමෙන් රෝගය වැලඳීමේ අවදානම අවම කරගත හැකි නම් එම එන්නත රජයේ රෝහල් සඳහා ලබා දීමට කටයුතු නොකරන්නේ ඇයිද යන්න පිළිබඳ ගැටලුවක් ඇති බවත් එසේ නොහැකි නම් සාධාරණ මිලකට එම එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම රජයේ වගකීම බව එම සංවිධානය අවධාරණය කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *