ඉරානයට ගුවන් යානා විකුණන්නේ නෑලු

ඉරානයට කිසිදු ආකාරයක ගුවන් යානයක් අලෙවි නොකරන බව බෝයිං ගුවන් සමාගම අද නිවේදනය කළා.
ඒ අමෙරිකාව විසින් ඉරානයට ගුවන් යානා මිලදී ගත නොහැකි පරිදි පනවා ඇති සම්බාධක හේතුවෙනුයි.
කෙසේ වෙතත් 2016 වසරේදී අමෙරිකාව විසින් ඉරාන සම්බාධක ලිහිල් කළ අතර එහිදී බෝයිං ගුවන් යානා 80ක් ලබා ගැනීමට ඉරානය කළ ඉල්ලීම බෝයිං ගුවන් සමාගම විසින් පිළිගෙන තිබුණා.
ඒ අනුව අදාළ ගුවන් යානා 80 වෙනුවෙන් ඉරානය බෝයිං සමාගමට ඩොලර් බිලියන 16 යි දශම 2ක දැවැන්ත මුදලක් ගෙවීමටයි සැලසුම් කර තිබුණේ.
කෙසේ වෙතත් පවත්නා සම්බාධක අනුව එම ගුවන් යානා ඉරානයට ලබාදිය නොහැකි බවයි බෝයිං සමාගම නිවේදනය කරන්නේ.
එය එම සමාගමට හිමිවීමට තිබූ දැවැන්ත ආදායමක්ද අහිමි කරන්නක් වන අතර ඉරානය සිය ගුවන් සේවය පුළුල් කිරීමට ගෙන තිබූ තීරණයටද දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරනු ලබනවා.