ඉරානයේ භූ කම්පනයක් / ඒකක 5 යි දශම 6 යි

බටහිර ඉරානයේ භූ කම්පනයක් සිදුව තිබෙනවා.
රොයිටර් පුවත් සේවය වාර්තා කළේ ඒකක 5යි දශම 6 ක භූ කම්පනයක් මෙහිදී හටගෙන ඇති බවයි.
මේ හේතුවෙන් නිවාස හා ගොඩනැගිලි කඩා වැටීම් වාර්තාවී තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් සිදුව ඇති හානි පිළිබද මෙතෙක් වාර්තාවී නැහැ.
පසුගිය වසරේ එරට තුල ඒකක 7යි දශම 3ක භූ කම්පනයක් හටගත් අතර එහිදී පුද්ගලයින් 620 ක් මරණයට පත්වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *