ඉල්ලා අස්වෙන්නේ / මැ.කො සභාපතිගෙන් ගම්මන්පිල ඉල්ලයි

මැතිවරණ කොමිසමේ ස්වාධීනත්වය අවසන්වී ඇති බැවින් එහි සභාපතිවරයා ධූරය පිළිබද තීරණයක් ගත යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
ඒ පිවිතුරු හෙළ උරුමය කොලඹදී කැදවූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.
රජයේ ප්‍රධානීන් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා රට හමුවේ ලැජ්ජාවට පත් කර ඇති බැවින් මෙම පියවර ගත යුතු බව මන්ත්‍රීවරයා අවධාරණය කළා.